வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே மற்றும் என் உயிரிலும் மேலான ஊர்மக்களே!

என்னை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை, நம் ஊரில் நடக்கும் நல்ல விடயங்கள், செய்தித்தகவல்கள் மற்றும் விழாக்கள், விழாக்கள் சம்பந்தமான புகைப்படங்களை உங்களால் முடிந்த வரை azhahannaan@outlook.com என்ற email க்கு அனுப்பி வையுங்கள்.

 

ஊருக்காய் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்து பெருமை கொள்வோம்.

 

நன்றி.

Advertisements
வணக்கம் தமிழ் நெஞ்சங்களே மற்றும் என் உயிரிலும் மேலான ஊர்மக்களே!